į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
 lt  |  ru 

Korupcijos prevencija

 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Apie korupcijos atvejus galite pranešti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai: raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt
Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galite pranešti:
raštu, adresu Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14-408, 31139 Visaginas
elektroniniu paštu antikorupcija@visaginas.lt  telefonu  (8 386) 60 774 (darbo dienomis) ir Visagino lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, Draugystės g. 19, 31211 Visaginas arba elektroniniu paštu gintarėlis@sugardas.lt  telefonu (8 386) 74 520 (darbo dienomis).

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS

2019–2021 METŲ PROGRAMA, PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS.

Žiūrėti čia

 

INFORMACIJA APIE IVYKDYTUS PIRKIMUS UŽ 2018 M. IŠ GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO (2 %).

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. GRUODŽIO MĖN.31 D. (2% PAJAMŲ MOKESTIS).

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ VISAGINO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA.

Žiūrėti čia

 

 ANTIKORUPCINĖ ATMINTINĖ

 

 

PAREIGYBIŲ, KURIŲ SIEKIANTYS ASMENYS TURI BŪTI TIKRINAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA, SĄRAŠAS.  Žiūrėti čia

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS

2015–2017 METŲ PROGRAMA, PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS.

Žiūrėti čia

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS. 2015 M. I PUSMEČIO ATASKAITA.

Žiūrėti čia 

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ PARAMOS LĖŠŲ GAVIMO, APSKAITOS IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS.