į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
 lt  |  ru 

Paslaugos

Atlyginimo už ugdymo ir ūkio reikmes lopšelyje-darželyje naudojimo tvarka.

 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ teikiamų paslaugų sąrašas.

 

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje nustatymas.

 

Atlyginimas už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje nustatomas vadovaujantis:

Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-84 (atsisiųsti).


Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. TS-158 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (atsisiųsti).

 

Lopšelyje-darželyje teikiama pedagoginė, specialioji pagalba darželį lankantiems vaikams.

Lopšelyje-darželyje teikiama pagalba vaikams, turintiems kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Logopedė Olga Kozlova dirba su 3–7 metų amžiaus vaikais, turinčiais kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Ji stebi vaikų kalbą ir nustato kalbos sutrikimą bei jo priežastį. Įvertinant vaikų kalbą, bendradarbiaujama su Visagino miesto Pedagoginės pedagoginės tarnybos specialistais.

Logopedė šalina arba sušvelnina kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus: kalbėjimo sutrikimus (įvairius fonetinius sutrikimus), kalbos sutrikimus (kalbos neišsivystymą – visos kalbos sistemos neišlavėjimą, apimantį fonetiką, leksiką ir gramatinę kalbos sandarą, fonologinius sutrikimus, sulėtėjusią kalbos raidą, mikčiojimą). Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią aplinką.

 

 Susisiekite su mumis!

Vardas:*
Vardas:*
Įmonė:
El. paštas:*
Telefonas:
* Privalomi laukai
Siųsti