Paslaugos » Prašymai

PRAŠYMAS „Dėl vaiko išbraukimo iš lopšelio-darželio vaikų sąrašo“.
 
PRAŠYMAS „Dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį“.  
PRAŠYMAS „Dėl tėvų mokesčio lengvatų“.  

PRAŠYMAS „Dėl ugdytinio perkėlimo į kitą grupę“.

 

 

                           PRAŠYMAS „Dėl pinigų grąžinimo už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje“.