Struktūra ir kontaktai

 
ADMINISTRACIJA   
 
Direktorė
Kvalifikacija
Aušra Šileikienė
III vadybinė kategorija
   

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

  Kvalifikacija


 

 

   
Padalinio (ūkio) vadovė Aleksandra Melenkova
   
Vyriausioji buhalterė Galina Melnik
   
Buhalterė

Liudmila Terez

   
Sekretorė-archyvarė Aldona Adomavičienė
   
  Maitinimo organizatorius Raisa Ivanova