Struktūra ir kontaktai » Mūsų grupės

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“
GRUPIŲ SKAIČIUS  2020–2021 M. M.


Lopšelyje-darželyje veikia 10 grupių:

1 grupė nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios;

2 grupės  nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios;
4 grupės nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios;

1 grupė mišri (ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas);
2 priešmokyklinės grupės.

 

Atnaujinta antradienį, 2020 m. rugsėjo 1 d.