Teisinė informacija » TVARKOS, APRASAI, SISTEMOS

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS"

DARBUOTOJŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "GINTARĖLIS"

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,  

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA 

 

 

 

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS,

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS